Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)

Σοφία Δημοπούλου
Από την εκδήλωση με θέμα
Ομοιοπαθητική ιατρική: εναλλακτική, ολιστική, συμπληρωματική ή τέλος πάντων «τι είδους ιατρική»;

Ομιλήτρια: Σοφία Δημοπούλου,
Γενικός-Οικογενειακός και Ομοιοπαθητικός Ιατρός,  Συντονίστρια Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Κασσάνδρειας