Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Ο εκπαιδευτής μας είναι ο Αναστάσης Στεφανάκης:
- Διασώστης και Εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
- Εκπαιδευτής του ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
- Εκπαιδευτής της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
- Εκπαιδευτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)
- Εκπαιδευτής του Αμερικάνικου Εκπαιδευτικού Προγράμματος PHTLS
- Εκπαιδευτής της Κοινωνικής Παιδιατρικής Ιατρικής- Ανοιχτή Αγκαλιά
και έχει εκπαιδευτεί στα προγράμματα
* Pre Hospital Trauma and Life Support (PHTLS)-Αντιμετώπιση Πολυτραυματία
* Basic Life Support  (BLS-ERC),
* Immediate Life Support  (ILS-ERC) 
* Advanced Trauma  and Life Support (ATLS)
* Sports On Field Trauma Emergency - ''Αντιμετώπιση Τραυματία Αθλητή''
* S.T.A.R.T. TRIAGE / The Best For The Most
* Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Διαβαλκανικό Ινστιτούτο)
* Διαχείριση Κρίσεων-Σχεδιασμός-Ψυχολογία των Καταστροφών (Διαβαλκανικό Ινστιτούτο)