Τρίτη 24 Μαΐου 2011

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ «ΦΙΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «H ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ»

Στα πλαίσια της λειτουργίας ειδικών τμημάτων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κασσάνδρας, και μετά από διερεύνηση ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνική προσφορά,
Αφού λάβαμε υπόψη μας:
1.ότι το 2011 ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού,
2.ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών, πεποιθήσεων και εθνοτήτων προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες,
3. ότι ο τομέας του εθελοντισμού συμβάλλει περίπου κατά 5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των εθνικών οικονομιών και αναπτύσσει καινοτόμους δράσεις για τον εντοπισμό, την παρουσίαση και την αντιμετώπιση αναγκών που παρουσιάζονται στην κοινωνία,
4.ότι έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2011 κατέδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν πρόθυμοι για εθελοντική δράση και ότι περίπου 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος της δημοκρατικής ζωής στις Ευρωπαϊκές χώρες,
Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κασσάνδρας, δημιούργησε εθελοντική ομάδα με ονομασία «Φίλοι Περιβάλλοντος Πολιτιστικού Συλλόγου Κασσάνδρας» , με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή σε κοινωνικά θέματα όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο πολιτισμός κ.α. στο Δήμο Κασσάνδρας και ευρύτερα.
Η εθελοντική αυτή ομάδα θα πραγματοποιεί δράσεις περιβαλλοντικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Η πρώτη δραστηριότητα της ομάδας
«Φίλοι Περιβάλλοντος»
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κασσάνδρα»
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Απριλίου 2011 με δενδροφύτευση στην περιοχή απέναντι από το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου του Ροδιστή (περίπου 2,5χιλ. από την Κασσάνδρεια στην οδό προς Σίβηρη). Οι συμμετέχοντες φύτεψαν δενδρύλλια χαλεπίου πεύκης προσφορά του Δασαρχείου Κασσάνδρας.
"100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ" ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ